Tervetuloa Lasta lyömätön Satakunta -hankkeen viranomaissivustolle

Tämä sivusto on satakuntalaisten viranomaisten käyttöön tarkoitettu työkalu varhaiseen puuttumiseen epäiltäessä lasten pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Sivusto on toteutettu Oikeusministeriön myöntämällä hankerahoituksella. Sivustoa päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti. Hanke ja tämä sivusto auttavat meitä viranomaisia verkostoitumaan ja siten kehittämään toimintaprosessejamme.

Tähän meitä velvoittaa useat eri lakipykälät.

Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§

"Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.”

 

Rikoslaki 19.12.1889/39 luku 21

Pahoinpitely 578/1995 5§

Törkeä pahoinpitely 654/2001 6§

Lievä pahoinpitely 578/1995 7§


Lastensuojelulaki 10§, 14§, 15§ ja 25§


Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§

Klikkaa tästä www.sosiaaliportti.fi palvelun lastensuojeluilmoitukseen

Ilmoitus Poliisille alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistuvasta epäillystä seksuaalirikoksesta (pdf) »