Lasta Lyömätön Satakunta -hanke on oikeusministeriön rahoittama Satakunnan poliisilaitoksen aloitteesta syntynyt hanke.

Sen tarkoituksena on vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa perheväkivaltaa sekä lievittää heille siitä aiheutuvia haittoja mukana olevien viranomaistoimijoiden ja julkisyhteisöiden yhteistyönä.

Hankkeessa on rakennettu Satakunnan alueelle Internet-pohjainen verkostoitunut toimintamalli palveluketjun kehittämiseksi.

Tavoitteena on sujuvan viranomaisyhteistyön lisääminen lasten pahoinpitely- ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilytapausten esiin tuomisessa ja selvittelyssä.

Viranomaiset toivovat lapsiin kohdistuneesta väkivallasta tehtyjen ilmoitusten lisääntyvän. Tämä on laajalti piilossa pysyvää rikollisuutta, jonka hanke haluaa saada nyt päivänvaloon.

 

Huom! muutos lastensuojelulakiin vuoden 2012 alusta eli kaikilla 25§ mukaan ilmoitusvelvollisilla on velvollisuus ilmoittaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä suoraan poliisille ja tehdä lisäksi lastensuojeluilmoitus. Uusi sääntely ei muuta ilmoitusvelvollisten nykyistä oikeutta tehdä ilmoitus poliisille esimerkiksi pahoinpitelytapauksissa.